Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği

HAZİNE TAŞINMAZLARININ YAPI KAYIT BELGESİ SAHİPLERİNE SATIŞI

27 Aralik 2019
HAZİNE TAŞINMAZLARININ YAPI KAYIT BELGESİ SAHİPLERİNE SATIŞI

Yapı Kayıt Belgesi Sahiplerine HAZİNE Arazileri Satılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre İmar Barışından faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazlar, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine doğrudan satılabilecektir.

Buna göre, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Hazine arazileri üzerindeki yapı sahiplerinden bu yeri satın almak isteyenlerin yapı kayıt belgesi almış olmaları halinde 31/12/2019 tarihine kadar Milli Emlak Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ YAPI KAYIT BELGESİ SAHİPLERİNE SATIŞI

Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere 31/12/2019 tarihine kadar İllerde Milli Emlak Müdürlüklerine; İlçelerde Kaymakamlık Milli Emlak Şefliklerine herhangi bir başvuru bedeli olmadan müracaat edebileceklerdir. Müracaattan sonra başvuruları uygun görülenlere, üzerine yapı yapmış oldukları Hazine arazisi rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.

 Hazine arazisini doğrudan alanlar satış bedelini peşin veya taksitle ödeyebilecektir. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenebilecek, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilecektir. Kalan taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacaktır. Böylece İmar Barışından beklenen faydanın oluşacağı öngörülmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır