Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Kilis Adı

Kilis adı Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile aynı adı taşıdığı ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi olarak ge?tiği görülmektedir.

Bu sözcüğün okunuşu Kiris olup Kilis sözcüğüne fonetiği bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Grant Dictionier de Cyrrhus u Kiris anlamı da Efendi olarak yazmaktadır. Büyük olasılıkla 8. yy. da bölgeye gelen Türkmenler tarafından Kiris, Kilis diye söylenmiş ve bugünkü yeri Kilis olarak isimlendirilmiştir.