Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Yapı Müteahhitliği ve Sınıflandırmai

 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURULARI

02.03.2019 Tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve  Kayıtlarının Tutulması  Hakkında Yönetmelik” kapsamında 02.12.2019  tarihinden itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın sınıflandırılması, yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmesinde kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

İl Müdürlüğümüzce “Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası" için  çalışmalar başlatılmıştır.

“ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI VE SINIFLANDIRMA “  için istenilen belgeler ve yapılacak işlemler için tıklayınız.