Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Patlayıcı Madde Depoları

Patlayıcı madde depolarına ilişkin imar planı inceleme kriterleri

Bakanlık?a depoya ilişkin imar planının incelenmesi; Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün  5. maddesinin a bendi ve İmar Kanunu?nun 9. Maddesi gereği yapılmakta olup başvurunun, deponun yapılacağı ildeki müdürlük aracılığı ile yapılacağı belirtilmektedir.

Başvuru ve işleyiş aşağıdaki linkte belirtilmektedir.

 

Patlayıcı madde komisyonu

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 5. ve 7. maddelerine göre, Patlayıcı madde üretmek ve işlemek üzere işyeri kurmak isteyenlerin, hazırlamış oldukları işyerinin kurulacağı yerin yüzöl?ümü ve sınırlarını gösteren, 1/500 öl?ekli dört nüsha vaziyet planını ve 1/50 öl?ekli inşaat projesini Bayındırlık ve İsk?n Müdürlüğü onaylamaktadır.

Ayrıca kuruluş izin belgesi alınan işyerlerine işletme izni verilebilmesi i?in, işyerinin, Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin Müdürlüğümüzce teknik rapor hazırlanmaktadır.

Patlayıcı madde depoları İmar planlarının onaylanması işlemleri hakkında tıklayın.