Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Taşınmazlar

Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu

           Müdürlüğümüz hizmet binasının oturma alanı 570 x 6 = 3420 m² dir.

           Müdürlüğümüz hizmet binası bodrum kat, zemin kat ile beraber 6 katlı olup; bodrum, zemin ve 1. kat hizmet binası olarak; 2, 3, 4. katlar lojman  olarak kullanılmaktadır.

 Bodrum katta; Beton, Deney ve Analiz Laboratuvarı, Sığınak,  Arşiv, Jeneratör ile Elektrik pano odası, Mescit, Lavabo-tuvalet, 

             Zemin katta; İl Müdürü, Müdür yardımcısı, Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Şube Müdürü, Çevre Yönetimi ve Denetimi ile ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü, Evrak Kayıt, Arşiv, Memurların odası,

             1.katta;  Proje ve Yapım Şube Müdürü, İmar Planlama Şube Müdürü,  Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürü,  Mühendis ve Mimarların odaları, şoförlerin odası,

             2,3,4. katlarda; Lojmanlar (12 daire) bulunmaktadır.